Duduss

35 tekstów – auto­rem jest Du­duss.

ja­kieś pre­ten­sje, niedomówienia, nikt nie jest ideal­ny ! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 sierpnia 2011, 11:54

Każda miłość zwyk­le prze­mija , praw­dzi­wa przy­jaźń zos­ta­je , więc zaw­sze dbaj o przy­jaciół i nig­dy o nich nie za­pomi­naj .. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 kwietnia 2011, 19:32

Życie to ta­ka gra . Z jed­nym życiem, nie trze­ma i sam sobą kieru­jesz . Ale wyg­ry­wają tyl­ko naj­twar­dsi . Wyg­ry­wają czy­li umierają z uczu­ciem : ` Zro­biłem wszys­tko co mogłem , nicze­go nie żałuję ` . Umierają ja­ko szczęśli­wi,spełnieni ludzie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 stycznia 2011, 12:06

Wkurzę się gdy umrę i po śmier­ci nie będzie żelek . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 stycznia 2011, 07:06

Ja nie kłamię.Ja tyl­ko za­tajam prawdę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 sierpnia 2010, 10:07

Czyż nie boimy się śmier­ci..? Z naszych .. rozmów wy­nika że jed­nak wo­limy ją niż życie, prze­cież tak często narze­kamy na nie .. Ale sa­mi siebie nie poz­ba­wimy życia, bo jed­nak chce­my żyć.
Zno­wu się pow­tarzam : to nielo­giczne i bez sensu. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 16 sierpnia 2010, 11:17

Chcąc być sobą sta­jemy się ta­kimi ja­kimi chcą żebyśmy by­li na­si przy­jaciele i wrogowie. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 15 sierpnia 2010, 11:43

Ciężar ja­ki jes­tem w sta­nie udźwignąć na bar­kach jest mały ale z każdym dniem się po­większa,gdyż życie dos­tar­cza mi co­raz więcej zmar­twień i prob­lemów .. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 lipca 2010, 21:27

Dlacze­go nic nie trwa wie­cznie ? Dlacze­go to wszys­tko tak szyb­ko mija?! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 czerwca 2010, 09:49

Nie ma sen­su żałować nicze­go, to i tak minie. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 23 czerwca 2010, 18:23

Duduss

Jestem przeciwieństwem wszystkich i wszystkiego. Jestem dziewczyną gdyby ktoś pytał. Nikt nie wie jaka jestem . i hate me, i hate you,i hate people, i hate world. ohh , fuck i hate ALL! ta .

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Duduss

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność